Liên hệ

...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
...

Lê Thị Thùy Trang vào lúc 08:56 14/07/2014

Có những khách hàng, từ lúc gặp cho đến lúc chương trình kết thúc, bạn chỉ phải làm việc với một người và 1001 công việc cũng chỉ thông qua người đó. Nhưng có những khách hàng, bạn phải làm việc với 5, 6 người, mỗi người phụ trách một hạng mục.

(08) 7302 5588
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107

Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn